Mat

bild-16Ekologisk mat är inte nyttigare! Av Stig Andersson

Det har visat sig i en ny studie att ekologisk mat inte är nyttigare och gör dig inte friskare som de har gjort på Stanfords University. Så det finns inga bevis att äta ekologisk mat är nyttigare än ”vanlig” mat. Forskarna har undersökt 240 olika studier, 17 av dess har gjorts på människor och i de övriga har man undersökt näringsinnehållet i maten. I och för sig så visade sig i två av undersökningarna att ekologisk mat innehöll mindre bekämpningsmedel än vanlig framställd mat. Dessa studier gjordes på barn som ätit ekologisk mat och då visade det sig att de hade mindre bekämpningsmedel i sin urin än de barn som åt vanlig mat. I studierna undersöktes även nivåerna av bekämpningsmedel i urin, bröstmjölk och sperma hos vuxna. Men i dessa undersökningar hittades ingen skillnad. Detta påvisar att vanligt odlade grönsaker och frukter innehåller lika mycket vitaminer och mineraler som de som har odlats ekologiskt. Den enda skillnaden man kunde se var att det fanns lite mer omega-3 i den ekologiska mjölken än i vanlig mjölk. Så det kanske ska vara av andra orsaker du väljer äta ekologisk mat i så fall än för att näringsinnehållet eller hälsoaspekten.
bild-17Mat i soporna
All mat i soporna ett hot mot miljön? Av Oscar Lind

100 kilo fullt ätlig mat slängs i soporna av varje svensk årligen. Detta motsvarar 460 000 villors oljeutsläpp. Om matavfallet minskar skulle de ha samma effekt som att var sjätte bil skulle försvinna från de svenska vägarna. Detta enligt forskningsinstitutet SIK rapport som gjordes tidigare i år. Av all mat som vi släpar hem så är det 27 % som slängs i soporna. Varav 18 % fullt ätbar mat, resten har blivit för gammal. Enligt en brittisk studie där de har granskat soppåsar från 2 128 olika hushåll och från olika samhällsklasser under fyra veckor. Slutsatsen visade sig att folket i England slängde bort fullt ätbar mat för 100 miljarder kronor.  När det har gjorts stickprov i Sverige så har svenska och brittiska hushållen liknade syn på vad som hamnar i soporna. Det visar sig att de svenska hushållen kastar bort 2,3 ton mat varje år. Räknar man bort oätliga sopor som ben och skal återstår 40 % vilket motsvarar 900 000 ton mat som är fullt ätbar och av bra kvalitét.
Det som kastas bort allra mest frukt och grönsaker och då främst potatis. Dessutom slängs pasta, ris, mjölk, fil och yoghurt. Men det som påverkar klimatet mest är det bortslängt kött, inte minst från nöt, och fisk. Så de som lyckas hushålla med maten har helt enkelt planerat sitt inköp bättre, lagar till mer lagom mat och tar vara på resterna. För det har visat sig att det är en rätt stor del av den mat som slängs är sådan mat som lämnats kvar på tallriken. Vill man vara klimatsmart så ta inte för stora portioner och att som regel att äta upp maten som finns på tallriken. Precis som man fick lära sig när man var liten. Det som är bra att veta att maten håller längre än vad som anges. Bäst före dag: Avser främst smak och konsistens. Ska hålla ytterligare en tid om maten förvaras på rätt sätt. Sista förbrukningsdag: Strikt datum då hälsorisken ökar. Gäller speciellt vid känsliga livsmedel som köttfärs, färsk fisk, rå korv och kyckling som måste märkas.

bild-18Blommig korv
Du kan äta blommig korv snart – på riktigt! Av Jens Nielsen. Snart är den blommiga korven här. Korv som är gjord på lupin, färs från maskar och ädelost tillverkad av bönor. Vinnova har tillsatt pengar till femton projekt för att tillverka klimatsmart mat. Vinnova vill helt enkelt bidra med mer hälsosam och innovativ mat som ska utvecklas till alternativ istället för den konventionella köttproduktionen. Dessa femton projekt har fått 500 000 kronor vardera för att ta fram ätbara prototyper. Företagen Open Eye och Nordvara Nordisk Råvara ska skapa en livmedelsbas av lupin som har odlats i Sverige. Denna bas ska sedan användas till olika sorters livsmedel så som till exempel färs, korv, dryck, pasta, bröd och glass. Chalmers ska försöka att utveckla en biomassa som är proteinrik av alger, jäst och fisk. Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, får pengar till fyra olika mat studier. Varav ett handlar om att få en produkt baserad på mjölmaskar som är uppfödda på vegetabiliska matrester. Eller att få fram en delikatess från musslor. Institutet för jordbruks- och miljöteknik ska utveckla en ädelostliknande produkt från svenskodlade soja- och åkerbönor.
Eicorn kommer använda sig av blåmusslor för att ta fram en sportdryck eller proteinbar. Redan nu så finns det företag som har satsat på att sälja mat gjort på insekter.